Společně stále pomáháme!

Je to už více než rok, co jsme začali pomáhat. Od loňského jara jsme poslali energii ve více než 230 tisících balíčcích pro tisíce zdravotníků a pečovatelů z bezmála 90 zdravotnických zařízení a 80 domovů pro seniory. Ze vzkazů od lékařů, lékařek a zdravotníků je zřejmé, že naše pomoc opravdu funguje.

Nyní nás potřebují ještě více než kdy dříve. Ačkoliv očkování probíhá, není tak rychlé, aby odvrátilo další nápor na zdravotní systém a tisíce lidí, kteří jej udržují v chodu. Kromě odhodlání teď potřebují naši společnou podporu. Přišel čas znovu dát najevo, že si vážíme veškerého odhodlání a nasazení zdravotnického personálu.

My stále věříme, že má smysl přiložit ruku k dílu a měnit věci k lepšímu. S naším skvělým týmem, srdečnými dárci a podporovateli pomáháme zdravotníkům i pacientům, kteří pro uzdravení potřebují odbornou péči. Mnohokrát vám proto děkujeme za vaše příspěvky. Naše sbírka je znovu otevřena! Prosíme, přispějte a šiřte dobré zprávy, ty jsou v dnešní době obzvlášť potřeba!

Naším dílčím cílem byla meta 1,6 milionu korun. Pečlivě však sledujeme vývoj v nemocnicích, který není příznivý. Rozhodli jsme tak částku navýšit na 3 miliony, abychom mohli pomáhat alespoň do konce května.

Energii Lékařům
Vybráno z 3 000 000 Kč

Tuto sbírku nám spravuje Donio. Donio vždy předá 100% vybrané částky. Vaše dotazy ohledně dárcovství směřujte na darce@energiilekarum.cz

Jak dodáváme energii

Balíčky

V balíčku je mix tyčinek, oříšků, sušeného ovoce a dalších funkčních/nutričně hodnotných potravin. Složení je pestré a splňuje přísná hygienická kritéria. Průběžně upravujeme obsah dle možností dodavatelů.

Dodavatelé

Spolupracujeme s dodavateli, jejichž práce si profesně i lidsky vážíme a jejichž výrobky máme sami rádi. Pružně reagujeme na poptávku zdravotnických zařízení.

Zdravotníci & Pečovatelé

Pro ně to celé děláme a pravidelně s nimi komunikujeme. Pod hashtagem #energiilekarum můžete sledovat předávání balíčků a hlavně radost, kterou společně vytváříme.

Tohle jsme my

Jsme parta dobrovolníků, kteří se rozhodli pomoci zdravotníkům.  Scházíme se ve skladu, kde na nás čekají stovky krabic. Každý týden připravujeme balíčky, aby mohly další den odjet za zdravotníky po celém Česku.

Komu společně pomáháme

Od loňského jara jsme díky vaší finanční podpoře dodali desetitisíce balíčků do zdravotnických a pečovatelských zařízení po celém Česku. Děkujeme! <3 Za každým číslem je totiž konkrétní příběh a hlavně úsměv člověka, který chrání naše zdraví. Mnoho z nich jste si mohli prohlédnout na našich sociálních sítích nebo si o nich přečíst v médiích.

Kdo nám pomáhá

Spolupracujeme zejména s dodavateli a firmami, jejichž práce si vážíme a jejichž produkty a služby máme sami rádi. Naše motivace je jednoduchá: budeme zdravotníkům dodávat energii tak dlouho, dokud ji budou potřebovat.

Jak využíváme peníze ze sbírky?

Dbáme na to, abyste věděli, jak peníze využíváme. Naší prioritou jsou potraviny pro zdravotníky a pečovatele, a ty tak v současné době tvoří 99,5 % našich výdajů. Zbývajích 0,5 % tvoří náklady spojené s obalovým materiálem, ochrannými pomůckami a občerstvením pro naše dobrovolníky, kteří balíčky kompletují. Díky podpoře dobrovolníků i partnerů je přeprava našich balíčků po Praze i po celé republice zadarmo.

Naší velkou výhodou jsou i slevy, které máme na potraviny v balíčcích: u většiny výrobců sleva činí i více než 50 %. To všechno nám umožňuje pomáhat efektivně a všude, kde je to potřeba.